فروشگاه مردمی


همواره می توانید با مراجعه به دفتر یوزمارکت و ارائه ی کالای تولید ایرانی خود در صورت تأیید کیفیت محصول توسط یوزمارکت اقدام به فروش محصولات خود نمایید.محصولات موردنظر شامل مواد غذایی ،صنایع دستی و پوشاک می باشد.


توجه داشته باشید که بارگذاری کالاها روی وبسایت تنها توسط یوزمارکت انجام پذیر است.